Annes Nuperellenett

Generelt

Forsiden
Om nupereller
Hvordan
Linker
KjøpeKjøpe
Bøker
Min blog

Mønstre

Veiledning
Små motiver
Border
Brikker
Sammensatt
Annet

Drager

Drager

Andre teknikker

Kniplinger
Nålbinding
Sprang
Strikking

English

Introduction
Tatting Patterns
Knitting Patterns
Tatted Shuttles

Diamond AntimacassarFerdig duk

Mønsteret er ikke testet etter nedskriving.

Kilde The Lace Tatting Book av Mlle Riego, 1867

Denne brikke en basert på en antimacassar publisert av Mlle Riego i 1867. Jeg har omarbeidet mønsteret litt for å passe til min knyte"tetthet". Originalen finnes ved å klikke på linken over.

Flere gamle oppskrifter finnes på The Antique Pattern Library.

Du trenger to skytler og må beherske splitringteknikken.

Først lages fire eller flere kvadrater, som så festes sammen med rosetter. 

Skissen ved rosettene viser hvordan arbeidet utføres. Rød farge viser arbeid utført med 1. skyttel, blå viser arbeid utført med 2. skyttel. Når en splitring lages (eks SplR: 3-3-3/3.) gjennomføres delen før skråstreken med 1. skyttel og delen etter skråstreken med 2. skyttel.

La det være en falsk pikot mellom splitringene.

Kvadrater Kvadrater lagt ut, fire festet sammen med rosett.

To skytler

På kvadratene lages først kanten rundt, deretter ringene i midten. Lag minst 4 kvadrater.

Kanten rundt

R: 3x8. (Dette er ett av hjørnene)

a
SplR: 2-2-2-2/2-2-2-2. Gjenta til sammen 3 ganger
SplR: 2-2-2-2-2-2/2-2. (Hjørne)

Gjenta fra a 2 ganger til. Avslutt kanten med

SplR: 2-2-2-2/2-2-2-2. Gjenta til sammen 2 ganger
SplR: 2-2-2-2+2-2/2-2.

Trådene skal nå gå inn mot midten.

Ringene i midten

SplR: 3+3-3-6-2/3-3-6-2. Hopp over hjørneringen og fest i midterste p på neste.
R: 2+6-3-3+3+3-3-6-2. Fest i midterste p på ringen før og ringen etter hjørnet.
R: 2+6-3-3+3+3-3-6-2. Fest i midterste p på ringen før og ringen etter hjørnet.
R: 2+6-3-3+3+3-3-6+2. Fest i midterste p på ringen før og ringen etter hjørnet, og siste p på første ring i midten.

Rosettene som binder kvadratene sammen

2 skytler og kvadrater til å feste sammen. Tråden skal ikke kuttes mellom omgangene.

Senterring

R: 2x8.

2. omgang

Omgangen består av ringer som vender vekselvis innover og utover.

SplR: 3/3.

a
R: 4-4.
R: 3+3. Fest i neste ledige p på senterringen.

Gjenta fra a 6 ganger til, til alle pikotene på senterringen er brukt. Avslutt med:

SplR: 4/4.

3. omgang

B: 6+6+. Fest i midterste p på midterste R på kanten av et kvadrat, og p på neste R fra 2. omg.
B: 6.
2. skyttel: R: 6+2+6. Fest i 2. frie p på hjørnering på samme kvadrat og nest siste frie p på nytt kvadrat. Skift til 1. skyttel
B: 6+. Fest i p på neste R fra 2. omg.

Gjenta til sammen fire ganger.

 Sist oppdatert: 21.08.2008 av AnneB