Annes Nuperellenett

Generelt

Forsiden
Om nupereller
Hvordan
Linker
KjøpeKjøpe
Bøker
Min blog

Mønstre

Veiledning
Små motiver
Border
Brikker
Sammensatt
Annet

Drager

Drager

Andre teknikker

Kniplinger
Nålbinding
Sprang
Strikking

English

Introduction
Tatting Patterns
Knitting Patterns
Tatted Shuttles

Hvordan slå nupereller

Nupereller består av en dobbeltknute som gjentas mange ganger slik at de lager buer og ringer.

Mellom knutene lages pikoter enten til pynt eller for å hefte sammen senere.

Utfordringen med nuperellene er at man lager knuten med en tråd, for så å overføre den til den andre.

Det finnes flere metoder for skyttelføringen når man skal slå nupereller. I den første kolonnen i tabellen under finner du linker til filmsnutter (Windows Media Audio-/Video format). Tallene i parentes viser størrelsen på filene. Pre 14.02.09 er ikke alle videoene klare for å legge ut.

Norske symboler, engelske begrep og engelske symboler finnes i de tre neste kolonnene.

I siste kolonne finner du ulike treningsmønstre og linker til videoer som viser hvordan disse lages. Mønstrene er til motiver som kan brukes for å  øve på teknikkene. To ulike mønstre finnes på samme ark for utskrift i A4 format, for å spare papir.

Savner du de gamle filene med bilder? De finner du her.

Kos deg med knutene!

Teknikk Symbol English Symbol Mønster  
Dobbeltknuten (tall) The double stitch (numbers)  

Norsk (pdf)
English (pdf)
Video (20,8 MB)

Pikot - Picot -
Ring R Ring R
Skille for- og bakside   Front and back side  
Bue B Chain C
Feste i pikoter

   Vanlig festing
   Catherine Wheel Join/Dora Young Join

+ Joining picots
   Catherine Wheel Join/Dora Young Join
+    
Feste tråd

   Underveis
   Lasso

  Hiding ends

   Weaving in
   Magic loop

 
Uten skyttel   Finger tatting  
Enskyttelsplitring ESplR
ESR

.../...

Single shuttle split ring SSSR

.../...

Norsk (pdf)
English (pdf)

Se også Ringtrim

Splitring SplR
SR

.../...

Split ring SR

.../...

Norsk (pdf)
English (pdf)

Se også Ringtrim

Falsk ring FR Self closing mock ring SCMR Norsk (pdf)
English (pdf)
 
Flytende ring på bue   Floating ring on chain   Norsk (pdf)
English (pdf)
Flytende ring på falsk ring   Floating ring on SCMR   Norsk (pdf)
English (pdf)
Flytende ring på splitring   Floating ring on SR   Norsk (pdf)
English (pdf)

Se også Ringtrim

Begynne med bue   When there is a chain in the begining   Norsk (pdf)
English (pdf)
Med splitring over til neste omgang   Climbing out using a split ring  
Falsk pikot   Mock picot  
Feste bue   Lock join  
Kronglete avslutning   Folded join   Norsk (pdf)
Når du ikke har mønster (htm)   When you don't have a pattern   Norsk (pdf)
Maltesisk eller perleslått bue   Maltese or perl tatting      
Ringtrim

- en drage for splitring trim

      Norsk (pdf)

Engelsk (pdf)

(se bildet

øverst på
siden)

 

 Sist oppdatert: 23.08.2011 av AnneB