Annes Nuperellenett

Generelt

Forsiden
Om nupereller
Hvordan
Linker
KjøpeKjøpe
Bøker
Min blog

Mønstre

Veiledning
Små motiver
Border
Brikker
Sammensatt
Annet

Drager

Drager

Andre teknikker

Kniplinger
Nålbinding
Sprang
Strikking

English

Introduction
Tatting Patterns
Knitting Patterns
Tatted Shuttles

Lett som spindelvev 2

Kilde: Hjemmet nr 21, ukjent årstall.

Det første motivet

Begge omgangene i alle motivene slås med skyttel og hjelpetråd.

1. omgang

R: 5-3-3-5.
a
B: 6-2-6.
R: 5+3-3-5. Fest i siste p på forrige ring. (Ved siste gjentakelse festes siste p i 1. p på første ring)

Gjenta fra a ti ganger til slik at det blir en ring av 12 ringer. Avslutt med
B: 6+2+6.

2. omgang

R: 5+2-5. Fest til 1. p på bue fra 1. omg.
b
B: 6-6.
R: 5+2-5. Fest i siste p på forrige ring.
B: 6-6.
R: 5+2+5. Fest i siste p på forrige ring og neste p på samme bue fra 1. omg.
c
B: 8-8.
R: 5+2-5. Hopp over neste bue og fest i 1. p på neste bue fra 1. omg.
 

Gjenta fra b fem ganger til. Avslutt siste gjentakelse med linje c.

Det andre motivet

1. omgang

Som første motiv.

2. omgang

Som første motiv, men de to siste gjentakelsene gjøres slik:

B: 6-6.
R: 5+2-5. Fest i siste p på forrige ring.
B: 6+6. Fest i motsvarende bue på 1. motiv.
R: 5+2+5. Fest i siste p på forrige ring og neste p på samme bue fra 1. omg.
B: 8+8. Fest i motsvarende bue på 1. motiv.
R: 5+2-5. Hopp over neste bue og fest i 1. p på neste bue fra 1. omg.
B: 6+6. Fest i motsvarende bue på 1. motiv.
R: 5+2-5. Fest i siste p på forrige ring.
B: 6-6.
R: 5+2+5. Fest i siste p på forrige ring og neste p på samme bue fra 1. omg.
B: 8-8.

Det tredje motivet

Festes på samme måte som det andre motivet, men både i det første og det andre motivet.

Resten av motivene

Motivene festes sammen som sekskanter slik at ønsket størrelse oppnås.

 Sist oppdatert: 18.05.08 av AnneB