Annes Nuperellenett

Generelt

Forsiden
Om nupereller
Hvordan
Linker
KjøpeKjøpe
Bøker
Min blog

Mønstre

Veiledning
Små motiver
Border
Brikker
Sammensatt
Annet

Drager

Drager

Andre teknikker

Kniplinger
Nålbinding
Sprang
Strikking

English

Introduction
Tatting Patterns
Knitting Patterns
Tatted Shuttles

Teduk

Brikken består av tilnærmet firkantede motiver. Motivene festes sammen slik at de danner flere rader. Størrelsen på brikken justeres ved å endre antall motiver i en rad og antall rader.

Det første motivet

1. omgang

Skyttel

R: 6-3-3-3-6. Lag fire like ringer

2. omgang

Skyttel og hjelpetråd

a
R: 4-4-6-4-6-4-4.
B: 8+4. Fest i 2. p i ring fra forrige omg.
R: 3x6.
B: 4+8. Fest i 3. p i samme ring som forrige bue.
Gjenta fra a 3 ganger til.

Det andre motivet

1. omgang

Skyttel

R: 6-3-3-3-6. Lag fire like ringer

2. omgang

Skyttel og hjelpetråd

a
R: 4-4-6-4-6-4-4.
B: 8+4. Fest i 2. p i ring fra forrige omg.
R: 3x6.
B: 4+8. Fest i 3. p i samme ring som forrige bue.
Gjenta fra a en gang til.

R: 4-4-6-4+6-4-4. Fest i motsvarende p i motsvarende ring fra forrige motiv.
B: 8+4. Fest i 2. p i ring fra forrige omg.
R: 3-3-3+3-3-3. Fest i motsvarende p i motsvarende ring fra forrige motiv.
B: 4+8. Fest i 3. p i samme ring som forrige bue.
R: 4-4-6+4-6-4-4. Fest i motsvarende p i motsvarende ring fra forrige motiv.
B: 8+4. Fest i 2. p i ring fra forrige omg.
R: 3x6.
B: 4+8. Fest i 3. p i samme ring som forrige bue.

Resten av motivene

Restene av motivene festes i de tidligere motivene på samme måte som det andre motivet. I rad nummer to, tre osv, festes motiv to, tre osv i to av de foregående motivene.

 Sist oppdatert: 01.08.2007 av AnneB