Annes Nuperellenett

Generelt

Forsiden
Om nupereller
Hvordan
Linker
KjøpeKjøpe
Bøker
Min blog

Mønstre

Veiledning
Små motiver
Border
Brikker
Sammensatt
Annet

Drager

Drager

Andre teknikker

Kniplinger
Nålbinding
Sprang
Strikking

English

Introduction
Tatting Patterns
Knitting Patterns
Tatted Shuttles

To toalettbordsett

Kilde ukjent

Skyttel og hjelpetråd

Det første store motivet

a
R1: 4-4-4-4.
B1: 6-6-6. (Ved gjentakelse festes 1. p i siste p på foregående B3.)
R2: 4+4+4-4. Fest i siste p og midterste p på R1.
B: 6-6-6.
R3: 4+4+4-4. Fest i siste p på R2 og midterste p på R1.
B3: 6-6-6. (Ved siste gjentakelse festes 2. p i siste p på første B1.)
R4: 4+4+4+4. Fest i siste p på R3, midterste og første p på R1.
B: 6.
R5: 4-4-4-4. (Ved gjentakelse festes R5 ringene sammen på samme måte som
R1-R4.)
B: 6.
Gjenta fra a tre ganger til.

Det andre store motivet

a

R1: 4-4-4-4.
B1: 6-6-6. (Ved gjentakelse festes 1. p i siste p på foregående B3.)
R2: 4+4+4-4. Fest i siste p og midterste p på R1.
B2: 6-6-6.
R3: 4+4+4-4. Fest i siste p på R2 og midterste p på R1.
B3: 6-6-6. (Ved siste gjentakelse festes 2. p i siste p på første B1.)
R4: 4+4+4+4. Fest i siste p på R3, midterste og første p på R1.
B: 6.
R5: 4-4-4-4. (Ved gjentakelse festes R5 ringene sammen på samme måte som
R1-R4.)
B: 6.
Gjenta fra a en gang til.


b

R1: 4-4-4-4.
B1: 6+6-6. Fest i siste p på foregående B3 (ved andre gjentakelse festes 2. p i motsvarende p på 1. motiv)
R2: 4+4+4-4. Fest i siste p og midterste p på R1.
B2: 6-6-6. Ved første gjennomgang festes 2. p i motsvarende p på 1. motiv. Ved andre gjentakelse festes 1. p i motsvarende p på 1. motiv.
R3: 4+4+4-4. Fest i siste p på R2 og midterste p på R1.
B3: 6-6-6. Ved første gjennomgang festes 1. p i motsvarende p på 1. motiv. Ved andre gjentakelse festes 2. p i motsvarende p på første B1.
R4: 4+4+4+4. Fest i siste p på R3, midterste og første p på R1.
B: 6.
R5: 4+4+4+4. Fest i motsvarende p-er på foregående R5
B: 6.
Gjenta fra b en gang til

De øvrige store motivene

De øvrige store motivene festes til ett eller to av de foregående motivene på tilsvarende måte.

Det lille motivet

Dette festes i hjørnet der tre store motiver møtes

R1: 4-4-4-4.
B1: 6-6-6.
R2: 4+4+4-4. Fest i siste p og midterste p på R1.
B: 6-6+6. Fest i p på andre bue fra hjørnet hvor tre store motiver møtes.
R3: 4+4+4-4. Fest i siste p på R2 og midterste p på R1.
B3: 6+6+6. Fest i p på siste bue før hjørnet og første bue etter hjørnet
R4: 4+4+4+4. Fest i siste p på R3, midterste og første p på R1.
B3: 6+6-6. Fest i p på andre bue etter hjørnet.

Den store brikken i originalmønsteret

De store motivene festes sammen i rader med små motiver i hjørnene hvor tre store motiver møtes.
1. rad: 2 motiver
2. rad: 4 motiver
3. rad: 6 motiver
4. rad: 8 motiver
5. rad: 6 motiver
6. rad: 4 motiver
7. rad: 2 motiver

Den lille brikken i originalmønsteret

Motivene festes som til den store brikken.
1. rad: 3 motiver
2. rad: 5 motiver
3. rad: 7 motiver
4. rad: 5 motiver
5. rad: 3 motiver

Den lille brikken på bilden

Fem store motiver festes som et kryss. De små motivene festes i hjørnene hvor tre store motiver møtes.

 Sist oppdatert: 21.02.2008 av AnneB