Annes Nuperellenett

Generelt

Forsiden
Om nupereller
Hvordan
Linker
KjøpeKjøpe
Bøker
Min blog

Mønstre

Veiledning
Små motiver
Border
Brikker
Sammensatt
Annet

Drager

Drager

Andre teknikker

Kniplinger
Nålbinding
Sprang
Strikking

English

Introduction
Tatting Patterns
Knitting Patterns
Tatted Shuttles

Tiris brikke

Dette mønsteret er rekonstruert etter en skannet kopi av en
brikke Tiri så hos en gammel dame.
 

1. omgang

Skyttel og hjelpetråd

a
R: 3x6.
B: 4-4.
Trekløver
R: 3-3+3-3-3-3. Fest i nest siste p på forrige ring
R: 3+3-3-6-3-3-3. Fest i siste p på forrige ring
R: 3+3-3-3-3-3. Fest i siste p på forrige ring

B: 4+4. Fest i p på forrige bue
R: 3-3+3-3-3-3. Fest i nest siste p på forrige ring

b
B: 3-3-3-3. Andre gang mønsteret følges, festes midterste p i motsvarende p.
LR: 3-3-3-3.
B: 3-3-3. Andre gang mønsteret følges, festes p i motsvarende p.
LR: 3+3-3-3. Fest i siste p på forrige ring
B: 3-3-3-3. Andre gang mønsteret følges, festes midterste p i motsvarende p.
SR: 3x6.
B: 3-3-3.
SR: 3-3+3-3-3-3. Fest i nest siste p på forrige ring
Gjenta fra b en gang til

B: 3-3-3-3. Andre gang mønsteret følges, festes midterste p i motsvarende p.
LR: 3-3-3-3.
B: 3-3-3. Andre gang mønsteret følges, festes p i motsvarende p.
LR: 3+3-3-3. Fest i siste p på forrige ring
B: 3-3-3-3. Andre gang mønsteret følges, festes midterste p i motsvarende p.
 

Gjenta fra a en gang til. Ved gjentakelsen festes buene til buene fra første gjennomgang fra a, som bemerket i mønsteret.

2. Omgang

Skyttel og hjelpetråd (eller to skytler)

a
LR: 6+6. Fest i midterste p på første LR fra 1. omg. (LR før Trekløver)
LR: 6-6.
B: 3x7.
SR: 3-3+3-3+3-3-3-3. Fest i p på siste LR og i midterste p på siste ring før trekløver.
B: 3-3.

Kant-trekløver
Lag en vanlig knute slik at skyttel og hjelpetråd ”skifter” plass (eller bytt til skyttel nr 2).
R: 3+3+3-3-3-3-3-3. Fest i p på siste bue og siste p på nest siste bue
R: 3+3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Fest i siste p på siste ring (9 frie p)
R: 3+3-3-3-3-3-3-3. Fest i siste p på siste ring
Lag en vanlig knute slik at skyttel og hjelpetråd ”skifter” plass (eller bytt til skyttel nr 1).

B: 3+3. Fest i siste p på siste ring i trekløveret
SR: 3-3+3-3+3-3-3-3. Fest i neste p på forrige SR og midterste p på første ring på trekløver fra 1. omg
B: 3+3-3-3-3. Fest i nest siste p på siste ring i trekløveret
LR: 6+6. Fest i nest siste p på siste SR
LR: 6-6.
B: 3+3-3-3-3. Fest i siste p på siste bue
SR: 3-3+3-3+3-3-3-3. Fest i p på siste LR og 3. p på midterste ring på trekløver fra 1. omg
B: 3-3.
 

Ende-trekløver
Lag en vanlig knute slik at skyttel og hjelpetråd ”skifter” plass (eller bytt til skyttel nr 2).
R: 3+3+3-3-3-3-3-3. Fest i p på siste bue og siste p på nest siste bue
R: 3+3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Fest i siste p på siste ring (11 frie p)
R: 3+3-3-3-3-3-3-3. Fest i siste p på siste ring
Lag en vanlig knute slik at skyttel og hjelpetråd ”skifter” plass (eller bytt til skyttel nr 1).

B: 3+3. Fest i siste p på siste ring i trekløveret
SR: 3-3+3-3+3-3-3-3. Fest i nest siste p på siste SR og 4. p på midterste ring på trekløver fra 1. omg
B: 3+3-3-3-3. Fest i nest siste p på siste ring i trekløver
LR: 6+6. Fest i nest siste p på forrige SR
LR: 6-6.
B: 3+3-3-3-3. Fest i siste p på forrige bue
SR: 3-3+3-3+3-3-3-3. Fest i p på siste LR og i midterste p på tredje ring på trekløver fra 1. omg
B: 3-3.

Kant-trekløver
Som første kant-trekløver. Husk å skifte plass på skyttel og hjelpetråd

B: 3+3. Fest i siste p på siste ring i trekløveret
SR: 3-3+3-3+3-3-3-3. Fest i nest siste p på siste SR og midterste p på første ring etter trekløver fra 1. omg
B: 3+3-3-3-3-3-3. Fest i nest siste p på siste ring i trekløver
LR: 6+6. Fest i nest siste p på siste SR
LR: 6+6. Fest i p på neste LR fra 1. omg
B: 6.

b
LR: 6+6. Fest i p på neste LR fra 1. omg
LR: 6-6.
B: 3x7.
SR: 3-3+3-3+3-3-3-3. Fest i p på siste LR og midterste p på neste R fra 1. omg
B: 3-3.

Kant-trekløver
Som første kant-trekløver. Husk å skifte plass på skyttel og hjelpetråd

B: 3+3. Fest i siste p på siste ring i trekløveret
SR: 3-3+3-3+3-3-3-3. Fest i nest siste p på siste SR og midterste p på neste R fra 1. omg
B: 3+3-3-3-3-3-3. Fest i nest siste p på siste ring i trekløver
LR: 6+6. Fest i nest siste p på forrige SR
LR: 6+6. Fest i p på neste LR fra 1. omg
B: 6.

Gjenta fra b en gang til.

Gjenta fra a en gang til (rundt resten av brikken).

  Sist oppdatert: 21.02.2008 av AnneB