Annes Nuperellenett

Generelt

Forsiden
Om nupereller
Hvordan
Linker
KjøpeKjøpe
Bøker
Min blog

Mønstre

Veiledning
Små motiver
Border
Brikker
Sammensatt
Annet

Drager

Drager

Andre teknikker

Kniplinger
Nålbinding
Sprang
Strikking

English

Introduction
Tatting Patterns
Knitting Patterns
Tatted Shuttles

Heere Be Dragone Shawl

- eller Dragesjalet, er SJALET for alle drageelskere. Det er designet av Sharon Winsauer ved Aurora Alpacas.

Mønsteret kan kjøpes ved enten å sende ebrev til Sharon, eller klikke innom hennes avdeling på Etsy. Mønsteret er kategorisert som ”Challenging”, mest fordi hver omgang er forskjellig, og det er lite med gjentakelser (om noen…).

Jeg vil ikke anbefale dette sjalet for nybegynnere, men har du strikket noen sjal vil dette være en passe utfordring. Du bør dog ha et annet sjal som du kan strikke på når du har/er på besøk, Dragesjalet krever en del konsentrasjon!

Du kan følge framdriften på mitt sjal på min blogg.

Det finnes en egen Yahoo gruppe for de som strikker sjalet.

Tips til de som vil strikke et selv

Her er noen tips til de som vil strikke sjalet selv. Dette er bare en delvis oversetting av veiledningen, for å få diagrammet må mønsteret kjøpes hos Sharon.

Det strikkes mønster både på rett og vrang omgangene. For å huske å lese diagrammet fra venstre til høyre og at symbolene har motsatt betydning har jeg merket alle vrangomgangene med oransje fargeblyant.

Ha mange merketråder tilgjengelig, gjerne i ulike farger. Jeg bruker en farge, og flere tråder, for å markere skillet mellom kropp og bakgrunn. En annen som følger utvalgte vertikale linjer i mønsteret for å lette tellingen når jeg kommer langt fra kanten, og en tredje farge for de snodde maskene som ikke skal strikkes på vrangomgangene.

Tell masker – ofte! Det blir feil i ny og ne, men hyppige tellinger kan stoppe feilene på et tidlig stadium. Ha kontroll på antall masker som skal være mellom de ulike merketrådene.

Masketypene

Jeg har ikke fått reprodusert symbolene, men gir en forklaring fra de engelske stikkordene

Grunnleggende masker

Knit - strikkes rett fra retten, vrangt fra vrangen
Purl - strikkes vrangt fra retten, rett fra vrangen
Yarn Over - kast
K tbl - vridd
K2 tog - strikk to sammen (feller en maske slik at det skrår mot høyre)
S1, K1, Psso - ta en løst av, strikk en, ta den første over (feller en maske slik at det skrår mot venstre)
S1, K2 tog, Psso - ta en løst av, strikk to sammen, ta den første over
S2 tog as if to knit, k1, Psso - ta to løst av som om de skal strikkes, strikk en, ta de to første over
Cast on - øk (vridd kast?)
Bind off - fell av
Make 1 - øk ved å ta opp tråden mellom to masker og strikke denne vridd
K 4 tog - strikk fire sammen

Spesielle masker og maskekombinasjoner

Mønsteret inneholder noen spesielle maskekombinasjoner, de fleste med egne symboler. Beskrivelsene under er illustrert med to bilder.

Bildene med lyst garn på mørk bakgrunn er fra en prøvelapp strikket av meg. Denne var er strikket av grovt bomullsgarn for å vise maskene og var ikke strukket ut da den ble fotografert.

Bildene med mørkt garn på lys bakgrunn (hvitt garn i ett tilfelle) er tatt av Sharon Winsauer, og noe etterbehandlet av meg (stort sett klippet og komprimert for nett). Klikk på bildene for å se bildene i større utgave.

Bakgrunnen

Dette er i praksis tre sammen med kast på hver side, strikket slik at den midterste masken kommer øverst. Dette gir vertikale linjer. Strikk slik: ta to masker løst av som om de skal strikkes, strikk neste og løft de to første over.

HS Horizontal Stitch - Horisontale masker

Disse kommer flere sammen og stikkes slik: Strikk to masker i den første masken, en i fremre tråd (maske A) og en i bakre tråd (maske B). Flytt maske B over på venstre pinne og sett maske A på hjelpepinne foran arbeidet. Flytt maske B tilbake på høyre pinne og strikk maske A en gang til. Maske A er nå på høyre pinne. Strikk andre maske (maske C) Flytt maske C over på venstre pinne og sett maske A på hjelpepinne foran arbeidet. Flytt maske C over til høyre pinne og strikk maske A. Maske A blir på denne måten en maske som beveger seg horisontalt foran de andre maskene. Når du kommer til den siste masken markert som horisontal maske, strikker du maske A sammen med denne (to sammen) .

Forvirret? Det finnes en engelsk forklaring på horisontale masker her.

Dragens hale og rygg

Denne består av et rutenett som kommer fram når du fletter enkeltmasker på både rette og vrange omganger.

Utfordring: passe på at flettingene stemmer overens på rett- og vrang omgangene.

For å få fram rutemønsteret må man strikke etter diagrammet. Her gis bare forklaring på snoingen/flettingen.

Right Twist - Høyresnodde masker
Sett første maske på hjelpepinne bak arbeidet. Strikk neste maske så masken fra hjelpepinnen. Dette blir fletting med to enkeltmasker

Høyresnodde masker på vrangomgangene
Som på rettomgangene, bare at maskene strikkes vrangt.

Left Twist - Venstresnodde masker
Sett første maske på hjelpepinne foran arbeidet. Strikk neste maske så masken fra hjelpepinnen. Dette blir fletting med to enkeltmasker

Belly Stitch - Mage masker

Ta en maske løst av, strikk to masker og løft den første over begge de strikkede maskene. Kastene gjør at masketallet ikke minsker.

Wing Stitch - Vinge masker

Strikk to masker i to masker slik: Kast, strikk en maske i fremre tråder som om to masker skal strikkes sammen og en maske i bakre tråder, (samtidig i begge maskene).
På vrangomgangen slippes kastet uten å strikkes.

Utfordring: Huske å slippe kastet uten å strikke det.

Floating Twist - Flytende/vandrende snoinger

Disse strikkes som høyre- og venstresnodde masker som tidligere, men med ett viktig unntak:
Maskene skal ikke strikkes på vrangomgangene. Bare flyttes over til høyre pinne med tråden på vrangsiden. Bildet fra prøvelappen viser prinsippet, men ikke på mønster fra Dragen. Sharons bilde viser maskene på en bakgrunn av vingemasker.  

Utfordring: Huske at maskene ikke skal strikkes på vange omganger.
Tips: bruk merketråd i egen farge.  Det kan også være en ide å markere vrangomgangmaskene over disse med en egen farge slik at man lettere husker at de ikke skal strikkes.

Borden rundt

Kommer når jeg er kommet så langt med mitt sjal :-)
Her er Sharons bilde av borden

 Sist oppdatert: 14.06.2007 av AnneB