Annes Nuperellenett

Generelt

Forsiden
Om nupereller
Hvordan
Linker
KjøpeKjøpe
Bøker
Min blog

Mønstre

Veiledning
Små motiver
Border
Brikker
Sammensatt
Annet

Drager

Drager

Andre teknikker

Kniplinger
Nålbinding
Sprang
Strikking (Eng)

Kvadrat

Kilde: O-GO nr 15

1. motiv

Skyttel og hjelpetråd
R: 3x6.
B: 3x6.
a
R: 3-3+3-3-3-3. Fest i nest siste p på forrige r. Ved siste gjentakelse festes nest siste p i 2. p på første ring.
Gjenta fra a seks ganger til slik at du får en ring av åtte ringer.

Resten av motivene

Disse slås på samme måte som 1. motiv, med den forskjellen at midterste p på de to siste buene festes i midterste p på to buer fra 1. omg. Alle buene fra 1. motiv skal festes til andre motiver.

Ringene mellom motivene

De avlange ringene som samler motivene må slås i en passende størrelse.

 

Ringene på motivet på bilde er laget på følgende måte:
R: 3+3-3-3-3-3-3-3+3+3-3-3-3-3-3-3+
Fest i nest siste p på siste frie bue, 2. og 3. p på første frie bue på neste motiv. Ved avslutning knytes trådende rundt den frie p ved starten på ringen slik at ringen blir festet til to p på hver bue.

 Sist oppdatert: 31.07. 2007 av AnneB