Annes Nuperellenett

Generelt

Forsiden
Om nupereller
Hvordan
Linker
KjøpeKjøpe
Bøker
Min blog

Mønstre

Veiledning
Små motiver
Border
Brikker
Sammensatt
Annet

Drager

Drager

Andre teknikker

Kniplinger
Nålbinding
Sprang
Strikking (Eng)

Motiv til teduk

Kilde: O-GO nr 13

Til alle omgangene med unntak av 1. omg brukes skyttel og hjelpetråd.

1. omgang

R: 6-6.
Lag seks slike og knyt sammen til en ring av ringer.

2. omgang

Knyt sammen skyttel- og hjelpetråd og fest i en av p fra 1. omg.
B: 4-2-2-4+. Fest i p på neste ring
Gjenta fem ganger til.

3. omgang

R1: 8+8. Fest i 1. p på bue fra 2. omg.
B: 2x6.
R: 8+8. Fest i 3. p på samme bue som R1.
B: 2x6.
Gjenta rundt.

4. omgang

R: 6-2-2-2-6. (Ved gjentakelse festes 2. p i motsvarende p på forrige ring)
R: 6+2-2-2-2-2-6. Fest i siste p på forrige R.
R: 6+2-2-2-6. Fest i siste p på forrige R. (Ved siste gjentakelse festes 3. p i motsvarende p på første ring.)
B: 2-2-2-2+2-2-2-2. Fest i 3. p på bue fra 3. omg.
Gjenta rundt.

 Sist oppdatert: 01.07. 2007 av AnneB