Annes Nuperellenett

Generelt

Forsiden
Om nupereller
Hvordan
Linker
KjøpeKjøpe
Bøker
Min blog

Mønstre

Veiledning
Små motiver
Border
Brikker
Sammensatt
Annet

Drager

Drager

Andre teknikker

Kniplinger
Nålbinding
Sprang
Strikking (Eng)

Sharon's Challenge

Mønsteret er ikke testet etter nedskriving.

Sharon Briggs utfordret andre nuperellister til å lage snøfnuggmønstre etter dette bildet. Jeg klarte ikke å motstå utfordingen og måtte prøve. Her er resultatet.

Du trenger to skytler og må beherske splitringteknikken. Arbeid utføres med 1. skyttel dersom annet ikke er spesifisert. Ved splitringer utføres første del med 1. skyttel 1, andre del (etter skråstreken) med 2. skyttel.

Skissen under Sharons bilde viser hvordan arbeidet utføres. Rød farge viser arbeid utført med 1. skyttel, blå viser arbeid utført med 2. skyttel. Når en splitring lages (eks SplR: 3-3-3/3.) gjennomføres delen før skråstreken med 1. skyttel og delen etter skråstreken med 2. skyttel

Første omgang

SplR: 4/2(R1: 3-3-3-7)2.
R: 9-9
SplR: 4/2(R2: 7-3-3-3)2.
SplR:6-6.
R: 18-18.
2. skyttel: R3: 3+3-3. Fest i siste p på R2, bytt til 1. skyttel
SplR:6-6.

a
SplR: 4/2(R1: 3+3+3+7)2. Fest i siste p på forrige R3, og motsvarende p på forrige R2
R: 9-9
SplR: 4/2(R2: 7-3-3-3)2.
SplR:6-6.
R: 18-18.
2. skyttel: R: 3+3-3 Fest i siste p på forrige R2, bytt til 1. skyttel
SplR:6-6.

Gjenta fra a 3 ganger til. Avslutt med

SplR: 4/2(R1: 3+3+3+7)2. Fest i siste p på forrige R3, og motsvarende p-er på forrige R2
R: 9-9
SplR: 4/2(R2: 7+3+3+3)2. Fest i 1. p på 1. R3 og motsvarede p-er på første R1
SplR:6-6.
2. skyttel: R: 3+3+3 Fest i siste p på forrige R2 og første p på første R2
SplR:6-6.
SplR: 18/18.

Andre omgang

SplR: 6-3/6-3.
B: 6.
R: 2+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.
R: 2+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.
R: 2+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.

a
R: 2+4-3. Fest i siste p på forrige R
R: 3+6+6-3. Fest i sist p på forrige R og neste frie p på 1. omg (9-9 ring)
R: 3+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.
R: 2+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.
R: 2+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.
R: 2+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.

R: 3+6+6-3. Fest i siste p på forrige R og neste frie p på 1. omg (18-18 ring)
B: 6.
R: 2+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.
R: 2+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.
R: 2+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.

Gjenta fra a fire ganger til og avslutt med

B: 6.
R: 2+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.
R: 2+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.
R: 2+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.

R: 2+4-3. Fest i siste p på forrige R
R: 3+6+6-3. Fest i sist p på forrige R og neste fire p på 1. omg (9-9 ring)
R: 3+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.
R: 2+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.
R: 2+4-2. Fest i siste p på forrige R
B: 6.
R: 2+4+2. Fest i siste p på forrige R og til fri p på SplR
B: 6.

 

 Sist oppdatert: 15.07.2008 av AnneB